KRATKE PRIČE
Radoznali krabić

Mama-kraba imala je nekoliko krabića, ali najveću brigu zadavao joj je jedan najnemirniji. "Čuvaj se, deca love krabe!" - rekla je jednom.

"Baš sam radoznao da ih vidim!" - odgovorio je krabić i provirio.

"Eno je! Drži je!" - povikala su deca, ali je mama-kraba hitro povukla za nogu svog neposluška i spasla ga u poslednjem trenutku.

Ilustracija: Igor Marinković