KRATKE PRIČE
Jagnje i vuk

Jedno jagnje pilo je vodu na potoku. Uzvodno je stajao vuk. "Što mi mutiš vodu?!" - strogo je rekao.

"Kako mogu da ti mutim vodu kad voda teče ka meni, a ne ka tebi!" - začudi se jagnje.

"Kad ja kažem da mutiš, onda mutiš!" - urliknu taj rđavi vuk i proždra jagnje.

Ilustracija: Igor Marinković