PRIČE
Zvezdana priča

"Noć je, treba da spavaš." - reče srna lanetu.

"Ne mogu, moram da razgovaram sa zvezdama, - odgovori lane. - Pogledaj kako su krupne i žmirkaju. One mi pričaju jednu divnu priču. Hoću da je čujem."

"Koliko traje zvezdana priča?"

"Do zore, dok se zvezde ne ugase, ili... dok se meni ne sklope oči!"

"Laku noć, milo moje, neka ti bude prijatna zvezdana priča!"

Ilustracija: Igor Marinković