Narodne izreke i poslovice
(priredila: Milena D.)

 

Ko s' šavolom tikve sadi, o glavu mu se obijaju!