Narodne izreke i poslovice
(priredila: Milena D.)

 

Vidi trn u tušem oku, a ne vidi balvan u svome.