NARODNE PRIPOVJETKE
- prikupio Vuk Stefanović Karadžić -
napisao u Beču 1821.g.

 

Ero i kadija


Čuvao Ero kadijna goveda, pa imao i svoju jednu kravu, te išla s kadijinim govedima. Jedan put se dogodi, te se pobode kadijna krava s Erinom, pa Erina krava ubode kadijnu na mjesto. Onda Ero brže bolje otrči kadiji:

"Čestiti efendija! tvoja krava ubola moju kravu."

– "Pa ko je kriv, more! je li je ko naćerao?"

– "Nije niko, nego se pobole same."

– "E! vala, more! marvi nema suda."

– Onda Ero: "Ama čuješ li ti, efendija! što ja kažem: moja krava ubola, tvoju kravu."

– "A a! more! stani dok pogledam u ćitap;" pa se segne rukom, da dovati ćitap, a Ero te za ruku:

"Ne ćeš, Bog i Božja vjera! Kad nijesi gledao mojoj u ćitap, lje nećeš ni tvojoj."