PESME

DA SAM JA KRALJ

Da me metne ko za kralja,

Ja bih znao kako valja,

Jagoda bih dosta imo –

Drugi porez ne bih primo.

 

Pa kad mi je rođendan,

Sve bih pozvo u moj stan,

Sva bi deca došla amo,

Da se svojski poigramo.

 

Mesto novca od papira,

Skovao bih sto talira,

Kupio bih sedam četa

Od olova, od drveta.

 

Nikad ne bi bilo posta,

Ručali bi svega dosta,

Lokumića svakog sveca,

Mesto hleba – sve pereca.

 

Kupio bih našoj Maji

Prsten što se noću sjaji,

Našem ocu lulu stivu,

A Milevi lutku živu.

 

A pred Vasu ja bih stao,

Bukvicu mu očitao,

Da mi odsad dade mira,

Mene kralja da ne dira!

 

(Jovan Jovanović - Zmaj)

Ilustracija : Nela Tatalović