NARODNE ŠALjIVE PRIČE
- prikupio Vuk Stefanović Karadžić -

 

Ko nije dobro svezao?

Kad je nekakav čoek polazio u vodenicu, sveže mu žena vreću sa žitom. Kad bude u putu, odriješi mu se vreća i on je do vodenice vezao deset puta, pa kad se vratio kući, opet htjeo ženu da bije, što mu je nije dobro svezala.