NARODNE ŠALjIVE PRIČE
- prikupio Vuk Stefanović Karadžić -

 

Kudrov i kusov

Poturči se jedan obijesan Vlah, a počne većma jade Hrišćanima zadavati no doklen je bio u svoju prvu pravu vjeru. Nakom neko doba srete se na putu odža i pop, i dadu se u razgovor. Odža da bi se potsmijao popu đe mu se parohijanin poturčio, kao rugajući se i sileći se reče mu: "Bogu vala, pope, evo otpade od vas jedan valjatan junak i odabra našu Tursku vjeru, i Turske mi vjere, takoga junaka u naše selo danas nema, niti je od kad ja znam bilo." Nasmije se pop namjesto da se postidi, pa odgovori odži: "Mi u nas zovemo psa kad nema repa kusov, a onoga što cijele uši nema kudrov, a pas te pas vazda."