NARODNE ŠALjIVE PRIČE
- prikupio Vuk Stefanović Karadžić -

 

Nesretniku se ne može pomoći

Za nekakoga čoeka govorilo se da je nesrećan i da mu se nikako ne može pomoći. Jedan bogat čoek namisli ogledati, dali je to istina, pa uzme jednu kesu novaca te metne na brvinu preko koje je malo po tom valjalo da pređe onaj nesretnik. Kad nesretnik dođe blizu k brvini, on rekne u sebi: "Dosta sam puta preko ove brvine prelazio, hajde sad da ogledam, dali mogu žmureći preko nje preći," i tako zažmurivši pređe preko brvine i prekorači kesu s novcima.