NARODNE ŠALjIVE PRIČE
- prikupio Vuk Stefanović Karadžić -

 

Zla žena sačuvala muža

Zapanula bijahu dva brata na kraj puta da čekaju krvnika koji im je ponedavno oca ubio, i koji se ta dan s pazara vraćao. Kad ga upaze na jedan puškomet, priprave se da ga ubiju, ali on imadijaše još jednoga druga koji mu reče: "Bržaj, ako Boga znaš, mrče; ne ćemo noćas nikad kući doći," a krvnik mu odgovori: ,.Meni se, brate, duše mi! ne mili u pustu kuću uljesti za to što imam nesretnu ženu, i prosta Turska sablja ma ne njezin jezik, i ko bi me ubio, dušu bi stekao." Ovo čujući dva brata, reče stariji: "Vaistinu, kad ovako zlu ženu ima, bolje bismo mu učinili da ga ubijemo, nego ajde da ga ostavimo." I tako ga puste i već mu o glavi nijesu radili.