Narodne zagonetke

(priredila: Milena D.)

(pokušajte da odgonetnete zagonetku, ako ne uspete, kliknite na link-odgovor)

 

Ja sam mlad, tanan, lep, kad putujem imam rep.

Štogod idem dalje, mog repa sve manje;

izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući?

 

odgovor