Narodne zagonetke

(priredila: Milena D.)

(pokušajte da odgonetnete zagonetku, ako ne uspete, kliknite na link-odgovor)

 


Mrkonja na zemlju pade, sav svijet ne može da ga digne, dok ne dođe brat bijelonja?

 

odgovor