Narodne zagonetke

(priredila: Milena D.)

(pokušajte da odgonetnete zagonetku, ako ne uspete, kliknite na link-odgovor)

 

Zdrav si mi čoveče!

Ni u zdravlje moje ni u tvoje,

nego u onoga velikoga duba na kome ima dvanaest grana,

na svakoj grani po četiri gnezda,

a u svakom gnezdu po sedam ptića?

 

odgovor