Antički svet

 

"Jabuka razdora "

priredila: Sanja Jović

 

Izraz "Jabuka razdora" sinonim je za uzrok nekakvog sukoba. Potiče iz legende o venčanju Peleja i Tetide na koje jedino boginja Erida nije bila pozvana, s obzirom da je uvek izazivala borbe i sukobe gde god se pojavi, širila glasine i ljubomoru i raspirivala svađu. Međutim, Erida se dosetila kako da nasamari i ujedno se osveti bogovima sa Olimpa. Otišla je nepozvana na veselje i pred noge Here, Atine i Afrodite spustila zlatnu jabuku na kojoj je pisalo "Najlepšoj". Sujetnim boginjama to je bilo dovoljno da zapodenu prepirku o tome kojoj boginji zapravo treba da pripadne zlatna jabuka.

Svemoćni Zevs nije hteo da učestvuje u raspravi, pa naredi Hermesu da povede boginje njegovom lepom i pametnom sinu Parisu i da on odluči koja je od njih najlepša. Paris najpre odluči da jabuku podeli na tri dela i tako ne uvredi ni jednu boginju, ali to nije bilo moguće, pa reši da nasamo sasluša svaku boginju, a zatim odluči kojoj će zlatna jabuka pripasti. Najpre sasluša Heru koja mu obeća da će ga učiniti gospodarom Azije i najbogatijim čovekom na svetu ako izabere baš nju. Atina, boginja mudrosti, ponudila mu je da bude pobednik u svim bitkama i najlepši i najpametniji čovek na svetu. Afrodita, boginja lepote i ljubavi, obasu ga komplimentima govoreći da mu priliči da se oženi ženom božanstvene lepote, pa poče da mu opisuje lepotu Helene iz Sparte, prelepe Zevsove i Ledine kći koja se izlegla iz labudovog jajeta i koja je bila udata za princa Menelaja, najbogatijeg Ahajca. Međutim, to nije bila prepreka da Afrodita Parisu obeća da će učiniti da se Helena smrtno zaljubi u njega i pobegne sa njim iz Sparte ukoliko joj Paris da zlatnu jabuku.

Tako je i bilo. Svojom odlukom Paris je navukao strašan bes Here i Atine koje su potom počele da smišljaju kako da razore Troju. Tako je zlatna "jabuka razdora" dovela prelepu Helenu Parisu, ali i izazvala Trojanski rat.

"Paris daje zlatnu jabuku Afroditi" - slika Franca Florisa (1519-1570) - sa desne strane su Hera (stoji) i Atina (sedi). Iza njih se nalazi Hermes.