ZVRK je nevladina neprofitna organizacija registrovana 29-og maja 2003-e godine u tadašnjem Saveznom ministarstvu nacionalnih i etničkih zajednica.

Podaci o našoj organizaciji:

Naziv organizacije: ZVRK, informativno edukativni internet centar za decu

Sedište ZVRK-a je na adresi: Deligradska br. 19, 11000 Beograd, Srbija

Poreski identifikacioni broj: 102913397

Matični broj: 17485903

Šifra delatnosti: 91330

Tekući račun: 205 - 58036 - 95

Naziv banke: Komercijalna banka Beograd

NVO ZVRK nije obveznik PDV-a