BIOLOGIJA

  Gljive kao simbiontski organizmi

tekst: Mirjana Davidović


Poznato je da u prirodi različiti organizmi žive u tesnim zajednicama u kojima postoji uzajamni odnos među njima. To znači da svako u toj zajednici daje onom drugom organizmu što mu je potrebno tj. uzima od "partnera" ono što njemu samom nedostaje.

Taj način života je u nauci poznat pod imenom simbioza. Kada se u simbiozi nalaze gljive i biljke, to nazivamo mikorizom.

Najrasprostranjeniji oblik simbioze čine lišajevi (Lichenes spp.). Do skora su oni tretirani kao posebni organizmi, pa otuda i grana biologije koja ih proučava nosi naziv Lihenologija. Lišajevi su nastali kao simbioza gljiva i zelenih algi. Danas znamo da oko 40 000 različitih vrsta gljiva živi isključivo u simbiontskoj zajednici sa zelenim algama i da na drugi način ne mogu da ostvare svoje životne funkcije. Ovo je vrhunski nivo simbioze, jer nastaju takoreći novi organizmi u pogldu morfologije, fiziologije i ekoloških osobina. Do sada je u literaturi opisano oko 8000 ovih organizama.


Islandski lišaj - Cetraria islandica

(više o gljivama možete saznati na web sajtu www.treasurekeepers.org.yu)