ZANIMLJIVOSTI

PRIRODA

Sove - čuvari polja

pripremila: Svetlana Živanović
- tekst je, uz dozvolu redakcije, preuzet iz časopisa "Dobro jutro" -  maj 2009-e
- fotografije: Katarina Paunović, Milan Ružić, Ann Cook, Mateusz Matysiak, Ivan Mikšík, Danny Laredo, Kamil,
Lars Koerner, Juanma Moreno, Terje Kolaas, Jean Van Holen, Jirži Bohdal, Jose Luis Perez Calo,
Oliveira Pires, Gunter Nau, Remo Savissar, Jose Santana, Lubomir Hlasek, Nigel Blake
- za objavljivanje na ZVRK-u uredio Ilija M. Dimitrijević

 

Kukumavka
(Athene noctua)

foto: Katarina Paunović
Kukumavka na skrovitom mestu

Nauno ime dobila je po grkoj boginji Atini. Stanarica je mozainih i otvorenih stanita i naselja. Za razliku od prethodne vrste, sitnija je i na glavi nema uke. Lea i glava su smei, a donja strana trupa je bela sa smeim prugama. Ima veliku glavu, duge noge, ute oi i specifine bele obrve. Oglaava se slino mijaukanju ili viju-ku-kuviju, to je kumovalo narodnom imenu vrste.

- Ne gradi gnezdo, ve koristi prirodne upljine u drveu, lesnim odsecima, liticama, zidovima i tavanima. Prihvata i posebno dizajnirane kutije za gneenje - kae Rui.

Osnovna hrana kukumavke su krupniji insekti i mali sisari, naroito voluharice, mievi i rovice, a ree vodozemci i kine gliste. Obino lovi s nekog visokog objekta, stuba, ograde, krova. Danju se moe videti na dimnjaku, ivici krova ili otvoru u zidu.

foto: Danny Laredo

foto: Oliveira Pires  foto: Jirži Bohdal  foto: Jirži Bohdal

Sove koje žive kod nas:

utina ili mala ušara  |  kukumavka  |  kukuvija  |  šumska sova  |  ritska sova  |  dugorepa ili uralska sova
vrapčasta sova  |  ćuk  |  gaćasta kukumavka  |  buljina

Ugroženost i zaštita |  Odgoj u zarobljeništvu

Prethodna stranicaSledeca stranica


Prethodna stranica