ZANIMLJIVOSTI

PRIRODA

Sove - čuvari polja

pripremila: Svetlana Živanović
- tekst je, uz dozvolu redakcije, preuzet iz časopisa "Dobro jutro" -  maj 2009-e
- fotografije: Katarina Paunović, Milan Ružić, Ann Cook, Mateusz Matysiak, Ivan Mikšík, Danny Laredo, Kamil,
Lars Koerner, Juanma Moreno, Terje Kolaas, Jean Van Holen, Jirži Bohdal, Jose Luis Perez Calo,
Oliveira Pires, Gunter Nau, Remo Savissar, Jose Santana, Lubomir Hlasek, Nigel Blake
- za objavljivanje na ZVRK-u uredio Ilija M. Dimitrijević

 

foto: Katarina Paunović

Ugroženost i zaštita

Glavne pretnje opstanku sova su narušavanje i uništavanje staništa. Smanjenju brojnosti doprinose i uginua zbog zatrovanog plena, a utvren je i veliki uticaj pesticida na vitalnost jedinki, plodnost i odgajanje mladunaca.

Stradaju i na saobraajnicama, ili ih pojedinci ilegalno ubijajaju.

Sve vrste sova kod nas imaju status prirodnih retkosti i ubijanje, uznemiravanje i hvatanje srogo su zabranjeni. Zaštiene su i na osnovu Zakona o lovstvu i Meunarodne konvencije o ouvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa, koju je naša zemlja nedavno ratifikovala.

Za odstrel trajno zaštiene male ušare kazna je 150 hiljada dinara, a moe se izrei i zatvorska od jedne do tri godine.

Odgoj u zarobljeništvu

 

Zbog atraktivnog izgleda, sove se gaje u veštakim uslovima širom sveta i u veini ureenih drava mogu se legalno kupiti kod ovlašenih odgajivaa. Ovakvi primerci su potomci ptica koje generacijama ive u zatvorenom prostoru.

U Engleskoj, gde se u divljini gnezdi više od 4.000 parova kukuvija, ovih sova ima više u zarobljeništvu nego u prirodi – kae Rui. - Problemi nastaju kada se uzimaju ptice iz prirode da bi se gajile u zarobljeništvu. Osim što je to nelegalno, moe biti i veoma opasno. Sove su poznate kao dobri roditelji, a pojedine vrste potomstvo beskompromisno brane od uljeza. Zabeleeno je nekoliko sluajeva ozbiljnih napada šumskih i dugorepih sova na ljude u Srbiji, i svaki put se radilo o ugroavanju legla i mladunaca.

Gajenje sova je sloen i neizvestan posao, jer zahtevaju posebnu hranu, smeštaj i veterinarski nadzor, što nije lako obezbediti.

Sove koje žive kod nas:

utina ili mala ušara  |  kukumavka  |  kukuvija  |  šumska sova  |  ritska sova  |  dugorepa ili uralska sova
vrapčasta sova  |  ćuk  |  gaćasta kukumavka  |  buljina

Ugroženost i zaštita |  Odgoj u zarobljeništvu


Prethodna stranicaSledeca stranica


Prethodna stranica